Utmaningar

En antologi från Saco om utmaningar.

Publicerad: Tisdag 1 dec 2009

Utmaningar är det sista bandet i en trilogi och som utkom i samband med Sacos kongress 2009. Här samlas texter som har en koppling till de teman som togs upp på Akademikerkongressen, nämligen rörlighet, ledarskap och livslön.

I priset ingår moms och frakt .

Den första boken Akademiker i litteraturen presenterade flertalet yrken som samlas inom Saco. Vart och ett beskrivs med ett utdrag frön skönlitterära verk.

Den andra boken Kunskapstörst illustrerade en längtan efter, och behöv av, kunskap som på olika sätt är basen för akademi och lärande. Också den med utdrag från skönlitteratur.