Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet

I en rapport skriven av Sacos chefsjurist Lena Maier beskrivs och analyseras EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster, utstationeringsdirektivet och kommissionens förslag till tjänstedirektiv.

Publicerad: Torsdag 16 jun 2005

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt,
Internationellt

Hur förhåller sig den svenska kollektivavtalsmodellen till den EG-rätt som blir tillämplig när företag tillhandahåller tjänster i ett annat EU-land och tar med sig sina anställda? Den frågan behandlas i en ny rapport skriven av Sacos chefsjurist Lena Maier.
I rapporten beskrivs och analyseras EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster, utstationeringsdirektivet och kommissionens förslag till tjänstedirektiv. Även den rättsliga problematik som Vaxholmskonflikten aktualiserar behandlas.

Kontaktpersoner

Lena Maier Söderberg, Chefsjurist
lena.maier.soderberg@saco.se

08-613 48 23