Välja yrke

Välja yrke är en uppslagsbok över mer än 100 högskoleyrken med information om arbetsuppgifter, utbildning, lön och arbetsmarknad.

Publicerad: Tisdag 6 nov 2018

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Yrkesbeskrivningarna från boken Välja yrke hittar du under Yrken A-Ö

Bakom texterna ligger Sacos yrkesförbund, som har stor kunskap om sina yrkesområden genom arbetet med sin medlemmar. Vi samlar vår gemensamma kunskap om högskoleyrken och -utbildning för att underlätta ett genomtänkt och medvetet studieval.

Saco har givit ut Välja yrke sedan 1958. Välja yrke beställs kostnadsfritt av gymnasieskolornas studievägledare till avgångsklasserna och är ett mycket uppskattat vägledningsmaterial.

Beställningar av Välja yrke för skolor

Välja yrke finns också på webben, tillsammans med mycket annan nyttig information, som t.ex. goda råd från Saco baserat på forskning och erfarenhet, Sacos arbetsmarknadsprognoser Framtidsutsikter, personlighetstestet Vad passar jag som med förslag på yrken som kan passa, planeringsstöd i studievalet och mycket mer.