Vara skyddsombud

En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.

Publicerad: Tisdag 21 feb 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 2 jan 2019

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Skriften "Vara skyddsombud" ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter. Skriften är ett stöd och en vägledning i det lokala arbetsmiljöarbetet. Skriften är framtagen av Saco i nära samarbete med arbetsmiljöansvariga på Sacos 22 förbund.