Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Rnr 82.18

Saco svarsdatum: Måndag 17 dec 2018

Remissavisering Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11

Rnr 86.18

Saco svarsdatum: Tisdag 15 jan 2019

Remissavisering Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning, SOU 2018:75

Rnr 87.18

Saco svarsdatum: Torsdag 31 jan 2019

Remissavisering Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Rnr 84.18

Saco svarsdatum: Fredag 1 feb 2019

Remissavisering Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, SOU 2018:44

R 89.18

Saco svarsdatum: Onsdag 13 feb 2019

Remissavisering Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

R 88.18

Saco svarsdatum: Fredag 15 feb 2019

Remissavisering Promemorian Anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina vid SLU

R 90.18

Saco svarsdatum: Fredag 22 mar 2019

Remissavisering Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige