Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 13 träffar.

R 52.19

Saco svarsdatum: Torsdag 24 okt 2019

Remissavisering Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk, SOU 2019:37

R 50.19

Saco svarsdatum: Fredag 25 okt 2019

Remissavisering F-skattesystemet – en översyn, SOU 2019:31

R 59.19

Saco svarsdatum: Måndag 28 okt 2019

Remissavisering Kamerabevakning av apotek – förslag på lagstiftningsåtgärder

R 56.19

Saco svarsdatum: Torsdag 31 okt 2019

Remissavisering Promemoria Fjärde järnvägspaketet

R 51.19

Saco svarsdatum: Fredag 1 nov 2019

Remissavisering Skattelättnad för arbetsresor; SOU 2019:36

R 54.19

Saco svarsdatum: Fredag 1 nov 2019

Remissavisering Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor, Ds 2019:15

R 61.19

Saco svarsdatum: Tisdag 5 nov 2019

Remissavisering Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst

R 53.19

Saco svarsdatum: Fredag 15 nov 2019

Remissavisering Förbättrat skydd för totalförsvaret, SOU 2019:34

R 63.19

Saco svarsdatum: Fredag 15 nov 2019

Remissavisering Bättre polisutbildning för civilanställda

R 57.19

Saco svarsdatum: Fredag 29 nov 2019

Remissavisering Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

R 60.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 dec 2019

Remissavisering Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

R 62.19

Saco svarsdatum: Tisdag 7 jan 2020

Remissavisering Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

R 64.19

Saco svarsdatum: Onsdag 8 jan 2020

Remissavisering Promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL