Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 18 träffar.

R 26.19

Saco svarsdatum: Idag 23:00

Remissavisering Rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

R 30.19

Saco svarsdatum: Idag 23:00

Remissavisering Ungdomsövervakning

R 19.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 jun 2019

Remissavisering En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

R 28.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 jun 2019

Remissavisering Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

R 31.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 jun 2019

Remissavisering Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

R 27.19

Saco svarsdatum: Fredag 28 jun 2019

Remissavisering Krav på rapportering av betalningstider

R 34.19

Saco svarsdatum: Onsdag 31 jul 2019

Remissavisering Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, Ds 2019:6

R 36.19

Saco svarsdatum: Tisdag 13 aug 2019

Remissavisering Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

R 41.19

Saco svarsdatum: Måndag 26 aug 2019

Remissavisering 1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna          2. Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor

R 33.19

Saco svarsdatum: Fredag 30 aug 2019

Remissavisering Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation, SOU 2019:14

R 39.19

Saco svarsdatum: Fredag 30 aug 2019

Remissavisering Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare

R 40.19

Saco svarsdatum: Fredag 30 aug 2019

Remissavisering 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande

R 37.19

Saco svarsdatum: Måndag 16 sep 2019

Remissavisering Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet, SOU 2018:5

R 43.19

Saco svarsdatum: Måndag 16 sep 2019

Remissavisering Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

R 38.19

Saco svarsdatum: Tisdag 17 sep 2019

Remissavisering Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

R 44.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 sep 2019

Remissavisering Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20

R 45.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 sep 2019

Remissavisering Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd, SOU 2019:19

R 42.19

Saco svarsdatum: Måndag 30 sep 2019

Remissavisering Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)