Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

R 1.19, del 2

Saco svarsdatum: Tisdag 5 mar 2019

Remissavisering Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit, del 2, gäller förslagen i avsnitt 4.4–4.5

R 11.19

Saco svarsdatum: Onsdag 6 mar 2019

Remissavisering Förlängt växa-stöd

R 91.18

Saco svarsdatum: Måndag 11 mar 2019

Remissavisering Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter, SOU 2018:77

R 14.19

Saco svarsdatum: Måndag 18 mar 2019

Remissavisering Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

R 90.18

Saco svarsdatum: Fredag 22 mar 2019

Remissavisering Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

R 94.18

Saco svarsdatum: Måndag 8 apr 2019

Remissavisering Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78

R 8.19

Saco svarsdatum: Måndag 8 apr 2019

Remissavisering Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

R 7.19

Saco svarsdatum: Måndag 15 apr 2019

Remissavisering Förbättrat grundskydd för pensionärer

R 2.19

Saco svarsdatum: Onsdag 17 apr 2019

Remissavisering Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80

R 9.19

Saco svarsdatum: Fredag 3 maj 2019

Remissavisering Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

R 10.19

Saco svarsdatum: Fredag 3 maj 2019

Remissavisering Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

R 13.19

Saco svarsdatum: Måndag 13 maj 2019

Remissavisering Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer

R 12.19

Saco svarsdatum: Fredag 17 maj 2019

Remissavisering Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, SOU 2018:74