Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

R 9.19

Saco svarsdatum: Fredag 3 maj 2019

Remissavisering Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

R 10.19

Saco svarsdatum: Fredag 3 maj 2019

Remissavisering Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

R 21.19

Saco svarsdatum: Måndag 6 maj 2019

Remissavisering Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete, SOU 2019:10

R 22.19

Saco svarsdatum: Tisdag 7 maj 2019

Remissavisering Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering tillpropositionen Ny ordning för att främja god sed och hanteraoredlighet i forskning

R 13.19

Saco svarsdatum: Måndag 13 maj 2019

Remissavisering Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer

R 12.19

Saco svarsdatum: Fredag 17 maj 2019

Remissavisering Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, SOU 2018:74

R 18.19

Saco svarsdatum: Måndag 20 maj 2019

Remissavisering Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk, SOU 2018:83

R 15.19

Saco svarsdatum: Onsdag 22 maj 2019

Remissavisering Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, Ds 2019:4

R 17.19

Saco svarsdatum: Tisdag 28 maj 2019

Remissavisering Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, SOU 2018:69

R 20.19

Saco svarsdatum: Fredag 31 maj 2019

Remissavisering Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4

R 24.19

Saco svarsdatum: Onsdag 5 jun 2019

Remissavisering Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande, SOU 2019:8

R 29.19

Saco svarsdatum: Onsdag 5 jun 2019

Remissavisering Sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård_Ryggmärgsskador

R 25.19

Saco svarsdatum: Torsdag 6 jun 2019

Remissavisering Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, Ds 2019:1

R 26.19

Saco svarsdatum: Måndag 17 jun 2019

Remissavisering Rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

R 30.19

Saco svarsdatum: Måndag 17 jun 2019

Remissavisering Ungdomsövervakning

R 19.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 jun 2019

Remissavisering En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

R 28.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 jun 2019

Remissavisering Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

R 27.19

Saco svarsdatum: Fredag 28 jun 2019

Remissavisering Krav på rapportering av betalningstider