Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 11 träffar.

R 65.19

Saco svarsdatum: Idag 23:00

Remissavisering Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

R 60.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 dec 2019

Remissavisering Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

R 62.19

Saco svarsdatum: Tisdag 7 jan 2020

Remissavisering Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

R 64.19

Saco svarsdatum: Onsdag 8 jan 2020

Remissavisering Promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

R 69.19

Saco svarsdatum: Fredag 10 jan 2020

Remissavisering Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid, Ds 2019:24

R 70.19

Saco svarsdatum: Onsdag 15 jan 2020

Remissavisering Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

R 72.19

Saco svarsdatum: Fredag 17 jan 2020

Remissavisering Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande, Ds 2019:25

R 66.19

Saco svarsdatum: Onsdag 22 jan 2020

Remissavisering Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

R 67.19

Saco svarsdatum: Söndag 26 jan 2020

Remissavisering ILO:s konvention (190) och rekommendation(206) om End ing violence and harassment in the world of work

R 71.19

Saco svarsdatum: Fredag 14 feb 2020

Remissavisering Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

R 68.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 feb 2020

Remissavisering Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33