Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 19 träffar.

R 41.19

Saco svarsdatum: Måndag 26 aug 2019

Remissavisering 1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna          2. Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor

R 33.19

Saco svarsdatum: Fredag 30 aug 2019

Remissavisering Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation, SOU 2019:14

R 39.19

Saco svarsdatum: Fredag 30 aug 2019

Remissavisering Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare

R 40.19

Saco svarsdatum: Fredag 30 aug 2019

Remissavisering 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande

R 46.19

Saco svarsdatum: Fredag 6 sep 2019

Remissavisering En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare

R 37.19

Saco svarsdatum: Måndag 16 sep 2019

Remissavisering Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet, SOU 2018:5

R 43.19

Saco svarsdatum: Måndag 16 sep 2019

Remissavisering Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

R 38.19

Saco svarsdatum: Tisdag 17 sep 2019

Remissavisering Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

R 44.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 sep 2019

Remissavisering Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20

R 45.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 sep 2019

Remissavisering Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd, SOU 2019:19

R 49.19

Saco svarsdatum: Måndag 23 sep 2019

Remissavisering Etableringsjobb, Ds 2019:13

R 55.19

Saco svarsdatum: Fredag 27 sep 2019

Remissavisering Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

R 42.19

Saco svarsdatum: Måndag 30 sep 2019

Remissavisering Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

R 52.19

Saco svarsdatum: Torsdag 24 okt 2019

Remissavisering Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk, SOU 2019:37

R 50.19

Saco svarsdatum: Fredag 25 okt 2019

Remissavisering F-skattesystemet – en översyn, SOU 2019:31

R 56.19

Saco svarsdatum: Torsdag 31 okt 2019

Remissavisering Promemoria Fjärde järnvägspaketet

R 51.19

Saco svarsdatum: Fredag 1 nov 2019

Remissavisering Skattelättnad för arbetsresor; SOU 2019:36

R 54.19

Saco svarsdatum: Fredag 1 nov 2019

Remissavisering Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor, Ds 2019:15

R 53.19

Saco svarsdatum: Fredag 15 nov 2019

Remissavisering Förbättrat skydd för totalförsvaret, SOU 2019:34