Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 14 träffar.

R 67.19

Saco svarsdatum: Söndag 26 jan 2020

Remissavisering ILO:s konvention (190) och rekommendation(206) om End ing violence and harassment in the world of work

R 75.19

Saco svarsdatum: Fredag 7 feb 2020

Remissavisering Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

R 71.19

Saco svarsdatum: Fredag 14 feb 2020

Remissavisering Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

R 2.20

Saco svarsdatum: Fredag 14 feb 2020

Remissavisering Hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

R 79.19

Saco svarsdatum: Torsdag 20 feb 2020

Remissavisering Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning, Ds 2019:33

R 68.19

Saco svarsdatum: Måndag 24 feb 2020

Remissavisering Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33

R 74.19

Saco svarsdatum: Torsdag 12 mar 2020

Remissavisering Säkerhetsprövning av domare, Ds 2019:26

R 78.19

Saco svarsdatum: Tisdag 17 mar 2020

Remissavisering Bättre studiestöd till äldre

R 76.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 mar 2020

Remissavisering Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

R 77.19

Saco svarsdatum: Fredag 20 mar 2020

Remissavisering Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri, Ds 2019:22

R 3.20

Saco svarsdatum: Fredag 20 mar 2020

Remissavisering Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl föratt döma till livstids fängelse för mord

R 73.19

Saco svarsdatum: Torsdag 16 apr 2020

Remissavisering En ny riksbankslag, SOU 2019:46

R 4.20

Saco svarsdatum: Onsdag 22 apr 2020

Remissavisering Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

R 1.20

Saco svarsdatum: Torsdag 30 apr 2020

Remissavisering Idéburen välfärd, SOU 2019:56