R 74.19

Säkerhetsprövning av domare, Ds 2019:26

Senast uppdaterad: Fredag 13 dec 2019

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av  säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Med säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2020-02-27

Sacos svarstid: 2020-03-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06