Rnr 27.18

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? SOU 2018:13

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 26 jun 2018

Innehåll: Kommittén har haft i uppdrag att utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild statlig skatt eller avgift.
Utgångspunkten har varit att skatten eller avgiften ska beakta i vilken utsträckning kommersiella fastigheter har ökat i värde till följd av investeringen samt den direkta nytta olika grupper kan antas ha av investeringen.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-07-18

Sacos svarstid: 2018-08-01

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06