Rnr 32.18

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

Innehåll: Syftet var att förbättra förutsättningarna för de ekonomiskt svaga trossamfunden att hålla lokaler samt erbjuda religiös verksamhet. Stödets tillkomst ska ses i ljuset av att Svenska kyrkan under lång tid hade haft en politisk och ekonomisk dominerande ställning.
Stödet sågs över i samband med stat-kyrka reformen 2000. Då infördes lagen (1999:932) om stöd till trossamfund, i vilken villkoren för statsbidraget reglerades.
Av likställighetsskäl fick även andra trossamfund än Svenska kyrkan genom denna reform möjlighet till kostnadsfri hjälp med att ta in medlemsavgifter.

Departement: Kulturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-08-17

Sacos svarstid: 2018-08-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06