Rnr 37.18

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, SOU 2018:22

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

Innehåll: Mottagandeutredningen (A 2015:02) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända.

Utredningen redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Utredningen redovisar även ett alternativt upplägg där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen hand.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Christian Lövgren

Förbundens svarstid: 2018-10-01

Sacos svarstid: 2018-10-15

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06