Rnr 38.18

Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 26 jun 2018

Innehåll: I promemorian föreslås att högskoleförberedande utbildning som anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen ska ges nya möjligheter att kombinera kurser som är högskoleintroducerande med kurser som leder till grundläggande och särskild behörighet.
Förslaget innebär att förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning (collegeförordningen) och förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor (basårsförordningen) upphävs och ersätts med en ny förordning, förordningen om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Departement: Utbildningsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Ana Andric

Förbundens svarstid: 2018-07-06

Sacos svarstid: 2018-07-20

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06