Rnr 41.18

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25

Publicerad: Fredag 25 maj 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen.

Utredningen ska lämna förslag till de författningsändringar som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-09-07

Sacos svarstid: 2018-09-21

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06