Rnr 42.18

Snabbare lagföring, Ds 2018:9

Publicerad: Måndag 28 maj 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: Uppdraget är att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

I arbetet ska särskilt fokus ligga på unga som begår brott och personer som återkommande begår nya brott.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-08-31

Sacos svarstid: 2018-09-14

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06