Rnr 43.18

Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

Publicerad: Måndag 28 maj 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: Förslagen innebär bl.a. att advokatbolagen uttryckligen ska ställas under Sveriges advokatsamfunds tillsyn i fråga om regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism.

De bestämmelser i rättegångsbalken som gäller för advokater i fråga om tillsyn och ingripande föreslås, i tillämpliga delar, även gälla för bolagen.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-08-20

Sacos svarstid: 2018-09-03

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06