Rnr 44.18

En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, SOU 2018:31

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: Syftet med utredningen har varit att tillförsäkra att nödvändiga beslut om att ge och ta emot militärt stöd inom ramen för det svensk–finska försvarssamarbetet kan fattas med tillräcklig skyndsamhet samt att finska styrkor som lämnar stöd till Sverige ska ha de befogenheter i Sverige som är nödvändiga.

Den nya lagen och förordningen samt de föreslagna ändringarna i lag och förordning föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Departement: Försvarsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-09-11

Sacos svarstid: 2018-09-25

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06