Rnr 46.18

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt. Ds 2018:15

Publicerad: Måndag 4 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: Utredarna har också haft i uppdrag att överväga och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som direktivet erbjuder. Av uppdraget framgår att det i största möjliga utsträckning ska undvikas nya administrativa bördor för företagen och bevara systemet med näringslivets självreglering.

Utredarna har även getts möjlighet att – i mån av tid – ta upp andra närliggande frågor som har aktualiserats under utredningsarbetet. I uppdragsbeskrivningen har i detta sammanhang lyfts fram frågan om aktieägares rätt att, framför allt i publika aktiebolag, initiera ärenden på bolagsstämman.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-08-17

Sacos svarstid: 2018-08-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06