Rnr 47.18

Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder, Ds 2018:26

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: I departementspromemorian föreslås att en person som, i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har politiska upp-drag på lokal eller regional nivå ska ha rätt till tjänstledighet från anställning i Sverige.

Detta föreslås regleras i en ny lag. Det föreslås även att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Danmark om gränspendlares rätt till tjänstledighet från arbete för att kunna fullgöra politiska uppdrag på lokal och regional nivå.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-08-14

Sacos svarstid: 2018-08-21

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06