Rnr 48.18

Statliga servicekontor – mer service på fler platser, SOU 2018:43

Publicerad: Tisdag 12 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: Syftet är att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service för medborgare och företag i hela landet.

Statliga myndigheter kan var och en för sig inte upprätthålla en kostnadseffektiv kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet.

Utgångspunkten är att Statens servicecenter, fr.o.m. den 1 januari 2019, ska ansvara för en samlad serviceorganisation för lokal statlig service.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-08-28

Sacos svarstid: 2018-09-11

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06