Rnr 49.18

Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 19 jun 2018

Innehåll: I denna promemoria föreslår vi en rad ändringar i befintliga författningar som rör forskningsbibliotekens, det vill säga Kungliga bibliotekets, högskolebibliotekens och de privatfinansierade forskningsbibliotekens arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling.

Vi föreslår även en ny förordning om behandling personuppgifter i forskningsbibliotekens verksamhet. Syftet med författningsförslagen är att säkerställa att personuppgifter kan behandlas på ett ändamålsenligt och säkert sätt i bibliotekens verksamhet även efter att dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

Vi föreslår att den nya förordningen och författningsändringarna träder i kraft den 25 maj 2018.

Departement: Utbildningsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Jenny Wahlbäck

Förbundens svarstid: 2018-08-28

Sacos svarstid: 2018-09-11

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06