Rnr 50.18

Tryggad tillgång till kontanter, SOU 2018:42

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 28 sep 2018

Innehåll: Riksbankskommittén behandlar i detta delbetänkande hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag.
Dessutom behandlas Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet.

Kontanttillgången, i betydelsen tillgången till kontanttjänster i samhället, innefattar dock ett stort antal aktörer utöver Riksbanken. Därför väljer kommittén i sina överväganden att, utöver Riksbanken, även analysera de roller som bl.a. övriga berörda statliga myndigheter, bankerna och handeln har. Kommittén föreslår att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Följande förbund kommer besvara remissen:
Lärarnas Riksförbund

Förbundens svarstid: 2018-10-15

Sacos svarstid: 2018-10-22

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06