Rnr 55.18

Jämställdhet i läroplaner

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

Innehåll: Statens Skolverk har av regeringen fått i uppdrag att föreslå ändringar i ovanstående läroplaner för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rättigheter och möjligheter.

Uppdraget har genomförts med utgångspunkt i Skolverkets regeringsuppdrag om att före-slå motsvarande ändringar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna (U2017/00412/S) och med hänsyn till de olika skolformernas karaktär..

Departement:

På Saco handläggs remissen av: Karin Karlström

Förbundens svarstid: 2018-08-17

Sacos svarstid: 2018-08-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06