Rnr 56.18

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av unionrätten

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 28 jun 2018

Visselblåsare, dvs. personer som rapporterar (inom den berörda organisationen eller till en utomstående myndighet) eller lämnar ut (till allmänheten) information om ett missförhållande som de erhållit i ett arbetsrelaterat sammanhang, bidrar till att förebygga skada och upptäcka hot mot eller skador för allmänintresset.

De avskräcks dock ofta från att slå larm om missförhållanden av rädsla för repressalier. Därför har vikten av att ge visselblåsare ett effektivt skydd för att skydda allmänintresset erkänts alltmer på både europeisk 1 och internationell nivå.

Departement: Justitiedepartementet

På Saco handläggs remissen av: Jenny Wahlbäck

Förbundens svarstid: 2018-08-29

Sacos svarstid: 2018-09-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06