Rnr 57.18

Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47) - En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 28 sep 2018

Innehåll: Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen har i uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting, inom ramen för de befintliga regelverken, kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget är också att främja att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner, landsting och hos berörda myndigheter.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Lena Granqvist

Förbundens svarstid: 2018-10-17

Sacos svarstid: 2018-10-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06