Rnr 58.18

Förskrifter om nationell högspecialiserad vård

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

Innehåll: Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för till-stånd att bedriva nationell högspecialiserad vård och om återkallelse av ett så-dant tillstånd. Socialstyrelsen får även meddela föreskrifter om verkställighet av hälso- och sjukvårdslagen i fråga om ansökningsförfarandet hos myndigheten.

Ett syfte med den föreslagna författningen är att säkerställa att de landsting som bedriver högspecialiserad vård uppfyller de olika kvalitetskrav som är förenade med att bedriva sådan vård.

Departement:

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-09-05

Sacos svarstid: 2018-09-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06