Rnr 59.18

Ekonomiska sanktioner mot terrorism, SOU 2018:27

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

Innehåll: Uppdraget är att analysera behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism.

Departement: Utrikesdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-09-07

Sacos svarstid: 2018-09-21

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06