Rnr 60.18

Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 28 sep 2018

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta slutbetänkande sitt samlade förslag om hur en ändamålsenlig reglering av public service i ett nytt medielandskap ska utformas, dels inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020, dels på längre sikt.

Detta omfattar bl.a. frågor om hur Sveriges Radios (SR), Sveriges Televisions (SVT) och Sveriges Utbildningsradios (UR) utbud ska nå ut till publiken och hur public service-bolagens ansvar och oberoende påverkas när relationen till olika former av kommersiell verksamhet förändras.

Kommittén redovisar också sin bedömning om förutsättningarna för att låta utgivningen av den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor rymmas inom ramen för ett nytt public service-uppdrag.

Departement: Kulturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-10-05

Sacos svarstid: 2018-10-19

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06