Rnr 61.18

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

I promemorian föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning.

Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Anna Odhner

Förbundens svarstid: 2018-09-28

Sacos svarstid: 2018-10-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06