Rnr 63.18

Brott mot förtroendevalda, Ds 2018:29

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 28 sep 2018

Under senare år har det genomförts flera reformer på straffrättens område som har stärkt det straffrättsliga skyddet även för personer som utövar förtroendeuppdrag. Dessa åtgärder har emellertid inte varit tillräckliga för att motverka utvecklingen. Utsattheten bland förtroendevalda ökar.

Att utsätta en förtroendevald för brott på grund av utövandet av uppdraget är i förlängningen inte bara ett angrepp mot den enskilde personen utan även mot det demokratiska systemet. Rätten att kunna utöva ett förtroendeuppdrag är således viktig att skydda för att demokratin ska kunna fungera obehindrat.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-09-18

Sacos svarstid: 2018-10-02

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06