Rnr 64.18

EU-kommissionens förslag till EGF 2021-2027

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 6 jul 2018

Med tanke på omfattningen och den snabba utvecklingen av den finansiella och ekonomiska kris som uppstod 2008, ville kommissionen göra en översyn av förordning (EG) nr 1927/2006 inom ramen för sin ekonomiska återhämtningsplan för Europa .

Bortsett från vissa permanenta ändringar sett till de första åren av globaliseringsfondens genomförande, var huvudsyftet med översynen  att fonden även skulle omfatta perioden från den 1 maj 2009 till den 30 december 2011.

Kommissionen ville att unionen genom globaliseringsfonden skulle kunna visa solidaritet och ge stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa som en direkt följd av den finansiella och ekonomiska krisen. Vidare ville kommissionen att medfinansieringsgraden skulle utökas från 50 procent till 65 procent för att minska medlemsstaternas börda

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Laila Abdallah

Förbundens svarstid: 2018-08-29

Sacos svarstid: 2018-09-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06