Rnr 65.18

EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 6 jul 2018

Innehåll: Den 2 maj 2018 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till EU:s fleråriga budgetram för åren 2021-2027 som sedan kompletterats med en rad sektorsspecifika förslag. Den 29 maj 2018 lade kommission fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållnings fonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Departement: Näringsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Laila Abdallah

Förbundens svarstid: 2018-08-29

Sacos svarstid: 2018-09-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06