Rnr 67.18

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 28 sep 2018

Innehåll: I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Syftet är att ge Statens skolverk och Statistiska centralbyrån (SCB) möjlighet att behandla vissa känsliga person-uppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan för framställning av statistik över berörda utbildningsformer.

Departement: Utbildningsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-10-17

Sacos svarstid: 2018-10-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06