Rnr 68.18

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering, Ds 2018:32

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 12 jul 2018

Innehåll: I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna.

Här redovisas de huvudsakliga bedömningar och förslag som lämnas i denna promemoria. De avser förändringar i socialförsäkringsbalken och till denna knutna förordningsbestämmelser.

Departement: Socialdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Andrén

Förbundens svarstid: 2018-09-10

Sacos svarstid: 2018-09-24

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06