Rnr 20.18

Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning

Publicerad: Torsdag 29 mar 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 29 mar 2018

Innehåll: I denna promemoria lämnas förslag till ändringar i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Syftet med ändringarna är att bättre kunna tillvarata kunskap och kompetens som har inhämtats i andra länder än i Sverige.

Ändringarna i förordningen görs för att den kompletterande utbildningen ska bli mer ändamålsenlig. De bedöms kunna leda till att fler personer kan påbörja och fullfölja kompletterande utbildning, vilket i sin tur kan förväntas leda till att fler personer med utländsk utbildning kan få ett arbete i nivå med sin kompetens.

Departement: Utbildningsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Ana Andric

Förbundens svarstid: 2018-04-29

Sacos svarstid: 2018-05-09