Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar

Saco tillstyrker att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.

Publicerad: Måndag 16 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 16 mar 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco betraktar dock förslaget som en tillfällig lösning och utgår ifrån att regeringen återkommer med en gedigen konsekvensanalys och ytterligare förslag.

Kontaktpersoner

Josefin Edström, Tjänstledig, utredare, migration och integration
josefin.edstrom@saco.se

08-613 48 20