Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Saco avgränsar sitt yttrande till de förslag som gäller sysselsättning för asylsökande.

Publicerad: Fredag 12 aug 2016

Senast uppdaterad: Fredag 12 aug 2016

Nyckelord:
Integration

Saco delar bedömningen att Migrationsverkets
uppdrag och ansvar bör renodlas och tydliggöras. Saco tillstyrker därför att
Migrationsverkets ansvar enligt LMA för att ge asylsökande sysselsättning ska
upphöra. 
 

Kontaktpersoner

Josefin Edström, Tjänstledig, utredare, migration och integration
josefin.edstrom@saco.se

08-613 48 20