Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets promemoria ”Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen”.

Publicerad: Torsdag 1 aug 2013

Senast uppdaterad: Torsdag 25 sep 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco stödjer förslaget om att endast 96 dagar med föräldrapenning ska kunna lämnas efter barnets fyraårsdag. Vi vill dock poängtera att vi gör det utifrån en annan utgångspunkt än den som Socialdepartementets arbetsgrupp redovisar i promemorian.

Kontaktpersoner

Thomas Ljunglöf, Statistiker/utredare, livslön
thomas.ljunglof@saco.se

08-613 48 85