Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

Den remitterade promemorians föreslag till implementering av ICT-direktivet är osedvanligt svårtolkat. Analys och förslag vad gäller förhållandet till andra migrationsrättsliga bestämmelser saknas, i vissa fall följer förslaget inte tvingande bestämmelser i direktivet och i andra fall lämnas viktiga områden oreglerade.

Publicerad: Fredag 28 apr 2017

Senast uppdaterad: Fredag 28 apr 2017

Nyckelord:
Integration

Saco invänder därutöver mot flera förslag i promemorian som innebär att Sverige skulle lägga sig på direktivets lägstanivå vad gäller erbjudna möjligheter att införa kontroller och sanktioner för att säkerställa att direktivets bestämmelser efterlevs.

Kontaktpersoner

Josefin Edström, Tjänstledig, utredare, migration och integration
josefin.edstrom@saco.se

08-613 48 20