Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

Saco delar utredningens bedömning att förvaltningsuppgifter som innefattar utredning eller beslutsfattande inte bör läggas ut. Saco har inga principiella invändningar mot att använda tjänsteleverantörer i ärenden av administrativ karaktär, men anser i likhet med utredningen att det finns ett antal säkerhetsrisker som behöver hanteras.

Publicerad: Måndag 12 sep 2016

Senast uppdaterad: Måndag 12 sep 2016

Nyckelord:
Integration

Saco anser dock att det finns anledning att ifrågasätta utredningens antagande om att möjligheten att lägga ut vissa uppgifter på externa tjänsteleverantörer skulle vara kostnadsbesparande.

Kontaktpersoner

Josefin Edström, Tjänstledig, utredare, migration och integration
josefin.edstrom@saco.se

08-613 48 20