Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag (Ds 2012:6)

Saco lyfter särskilt behovet av information till patienten.

Publicerad: Onsdag 20 jun 2012

Nyckelord:
Internationellt

Informationen är av grundläggande betydelse för att syftet med direktivet – att underlätta för EU-medborgare att få tillgång till säker och högkvalitativ gränsöverskridande hälso- och sjukvård – ska kunna förverkligas.

Kontaktpersoner

Lena Maier Söderberg, Chefsjurist
lena.maier.soderberg@saco.se

08-613 48 23