Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Saco välkomnar utredningens förslag att det ska det vara förbjudet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret från arbetssökande och anställda, om det saknas författningsstöd.

Publicerad: Torsdag 6 nov 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 6 nov 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

En person som gjort sig skyldig till brott och som sedan avtjänat sitt straff ska kunna återanpassa sig i samhället och kunna försörja sig. En arbetssökande ska alltid i första hand bli bedömd utifrån kompetens och meriter, vilket inte blir fallet om en arbetssökande sorteras bort vid en rekrytering enbart på grund av ett brottsligt förflutet.

Kontaktpersoner

Lena Maier Söderberg, Chefsjurist
lena.maier.soderberg@saco.se

08-613 48 23