Skatteverkets hemställan om beskattning av utländska socialförsäkringspensioner

Saco har tagit del av Skatteverkets promemoria ”Beskattningen av utländska socialförsäkringspensioner – hemställan om lagändring”, Dnr: Fi2014/2192.

Publicerad: Fredag 13 mar 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 30 okt 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar