Utökad målgrupp för samhällsorientering

Saco välkomnar förslaget om utvidgad målgrupp för samhällsorientering och har inga invändningar mot konsekvensändringarna i sfi-bonuslagen.

Publicerad: Måndag 10 sep 2012

Nyckelord:
Integration

Det är dock olyckligt att målgruppen för samhällsorientering begränsas till personer som är under 65 år samt personer som har varit folkbokförda i en kommun i högst tre år. Saco anser att rätten till samhällsorientering bör gälla alla vuxna nyanlända som har för avsikt att stanna i landet en längre tid.

Kontaktpersoner

Josefin Edström, Tjänstledig, utredare, migration och integration
josefin.edstrom@saco.se

08-613 48 20