Så skapar vi ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv förutsätter en god arbetsmiljö. I arbetsmiljöarbetet är de förebyggande insatserna viktigast. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för att människor ska drabbas av olyckor och ohälsa och möjliggör ett längre och mer produktivt arbetsliv.

DAGS ATT VI FÅR EN RIMLIG SJUKFÖRSÄKRING!

Det är orimligt att hänvisa sjuka till fiktiva jobb! Sjukförsäkringen måste låta människor få rehabilitering och återgå till sina arbeten. Det är särskilt viktigt för personer som arbetar i bristyrken inom välfärden. Vi kräver en rimligare sjukförsäkring!

Det är avgörande att riksdagen nu går vidare med den utredning som nyligen presenterades för att vi ska få en tryggare och bättre sjukförsäkring. 

Var en medarbetare

Saco står upp för alla människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. Varje människa är en unik individ, men tillsammans kan vi bli ännu bättre. Vi vill bygga ett kunskapssamhälle, som sprudlar av kreativitet och idéutbyte. För att det ska fungera måste alla människors kunskap tas tillvara och ingen bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Därför har vi tagit fram en guide för civilkurage på jobbet.

Läs mer och ladda ned guiden på www.varenmedarbetare.nu

Jobbet måste backa

Det kan vara svårt att säga ifrån när det blir för mycket. Stress, dålig sömn, ständig tillgänglighet och problem med att hitta balansen mellan arbete och fritid - det kan leda till psykisk ohälsa. Kom ihåg att du har rätt att ställa krav på din arbetsgivare även om du har friheten att lägga upp din egen arbetstid.  Ibland behöver faktiskt jobbet backa!

Läs mer på www.saco.se/jobbetmastebacka