Saco om LAS

I det historiska krisläge som vi befinner oss i, kan vi vara tacksamma för den svenska modellen. Tack vare parterna har avtal snabbt kommit på plats. Det är också avgörande att det finns en arbetsrätt som skapar trygghet för arbetstagarna. Det är inte läge att genomföra en förändring av LAS som syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare att säga upp anställda.

Publicerad: Tisdag 17 sep 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 16 sep 2020

LAS är en flexibel lag som är anpassad till dagens arbetsmarknad, där kompetens spelar en stor roll och där fack och arbetsgivare kommer överens om turordningen vid neddragningar. Om man försämrar turordningsreglerna så blir det en flexibilitet bara på arbetsgivarnas villkor.

Svenska modellen fungerar i kris

Efter drygt tio års högkonjunktur är vi nu på väg in i en ny arbetsmarknadssituation. Den kommer att präglas av helt andra problem än att det är för svårt att säga upp personal. 

Tack vare parterna har avtal snabbt kommit på plats. Det är också avgörande att det finns en arbetsrätt som skapar trygghet för arbetstagarna. Det är inte läge att genomföra en förändring av LAS som syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare att säga upp anställda. 

LAS-utredningens förslag

Den 1 juni presenterades LAS-utredningens förslag. Saco anser att utredningen aldrig borde ha tillsatts.

Förslagen från utredningen uppfyller inte heller det uppdrag de har fått. Förslaget river fullständigt ner balansen på arbetsmarknaden och riskerar att leda till otrygga, tysta och rädda arbetsplatser.
Läs Sacos pressmeddelande här.

Ett tryggt arbetsliv för alla

Många blir också sjuka av sina jobb, till exempel på grund av stress. Vad vi behöver göra är att skapa förutsättningar för ett tryggt, hållbart och längre arbetsliv – inte göra det enklare att säga upp. Vi vill ha en arbetsmarknad där alla kan få plats, i alla skeden av livet; unga, invandrare, äldre, föräldrar, gravida.

Flexicurity - dyr modell utan bättre resultat

Saco har undersökt påståendet att en flexicuritymodell skulle vara det mest effektiva sätt att öka sysselsättningen i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det stämmer inte. Den danska modellen levererar inte bättre än den svenska, men den är betydligt dyrare för skattebetalarna. Läs rapporten här.

LAS finns till för att skydda den enskilda personen mot godtyckliga uppsägningar. 

Kompetensutveckling

För att möjliggöra ett långt och tryggt arbetsliv för den anställda och säkra tillgången till kompetens, föreslår Saco en kompetensutvecklingslag.

Arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare måste slås fast i lag. Lagen ska vara semidispositiv, det vill säga flexibla och branschanpassade lösningar kan förhandlas fram i kollektivavtal.

För att lagen ska kunna tillämpas i praktiken krävs att arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling. 

Vi föreslår också att arbetsgivare ska få dra av kostnader för satsningar som stärker personalens kompetens. Det gäller både kartläggning av behovet av kompetens och själva utbildningen.