Saco om LAS

Bristen på arbetskraft är stor och vi ska helst jobba till 75. Forskning visar att intresset från arbetsgivarna avtar redan när de sökande fyllt 43 år. Samtidigt vill arbetsgivarorganisationer och en del politiker göra det enklare att säga upp anställda och en utredning är tillsatt för att se över LAS. Det går inte ihop.

Publicerad: Tisdag 17 sep 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 10 okt 2019

LAS är en flexibel lag som är anpassad till dagens arbetsmarknad, där kompetens spelar en stor roll och där fack och arbetsgivare kommer överens om turordningen vid neddragningar. Om man försämrar turordningsreglerna så blir det en flexibilitet bara på arbetsgivarnas villkor.

Det stora samhällsproblemet i dag är brist på arbetskraft och att många blir sjuka av sina jobb, till exempel på grund av stress. Vad vi behöver göra är att skapa förutsättningar för ett hållbart och längre arbetsliv – inte göra det enklare att säga upp. Vi vill ha en arbetsmarknad där alla kan få plats, i alla skeden av livet; unga, invandrare, äldre, föräldrar, gravida.

LAS finns till för att skydda den enskilda personen mot godtyckliga uppsägningar. 

För att möjliggöra ett långt och tryggt arbetsliv för den anställda och säkra tillgången till kompetens, föreslår Saco en kompetensutvecklingslag.

Arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare måste slås fast i lag. Lagen ska vara semidispositiv, det vill säga flexibla och branschanpassade lösningar kan förhandlas fram i kollektivavtal.

För att lagen ska kunna tillämpas i praktiken krävs att arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling. 

Vi föreslår också att arbetsgivare ska få dra av kostnader för satsningar som stärker personalens kompetens. Det gäller både kartläggning av behovet av kompetens och själva utbildningen. 

Högskolan och yrkeshögskolan behöver också anpasas till personer som behöver komplettera sin akademiska utbildning under sitt yrkesliv.