Utbildning ska hålla hög kvalitet

All utbildning i Sverige, från grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet. Utbildning ska tillgodose samhällets behov av kompetens och bygga på vetenskaplig grund. Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning, arbetsliv och forskning.