Utbildning ska hålla hög kvalitet

All utbildning i Sverige, från grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet. Utbildning ska tillgodose samhällets behov av kompetens och bygga på vetenskaplig grund. Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning, arbetsliv och forskning.

Så skapar vi en hållbar och långsiktig forskningspolitik

Forskning och utbildning är avgörande för att Sverige ska vara ett hållbart samhälle med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en trygg välfärd. Saco har sammanställt sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020.

Läs Sacos inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020.