Så stärks akademikers kompetensutveckling och karriärväxling på yrkeshögskolan

Ny teknik förväntas göra alltmer av människors arbete. När gamla jobb försvinner och nya tar vid ökar efterfrågan på ny kunskap och kompetensutveckling. För att säkerställa akademikers kompetensutveckling och karriärväxling i framtiden bör yrkeshögskolan redan nu utvecklas och stärkas.

Publicerad: Onsdag 20 jun 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 20 jun 2018

Den 20 juni hölls en öppen hearing där Lars Alberius, utredare, SUHF, Mats Jägstam, vice rektor för Jönköpings University, Thomas Persson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan och Karin Wirdheim, ordförande för yrkeshögskoleförbundet kommenterade Sacos fem förslag. Förslagen syftar till att förbättra akademikers möjlighet till kompetensutveckling och karriärväxling på yrkeshögskolan.

Efter hearingen kommer förslagen färdigställas i en rapport. Rapporten kommer att presenteras i september 2018.

Sacos förslag i korthet:

1. En återgång till högskoleutbildning som särskilt förkunskapskrav

2. Resultat av lärande och inte tidslängd ska styra examina

3. En riktad ansökningsomgång för nivå 6

4. Nivån på utbildningen ska styra kraven på anordnarens kompetens

5. Stärk möjligheterna för flexibla upplägg av studierna

Läs även Sacos rapport Vägar till ny kunskap -  konkreta förslag till en modern kompetensutveckling