1. En återgång till högskoleutbildning som särskilt förkunskapskrav

Saco föreslår att det utöver grundläggande behörighet får ställas särskilda förkunskapskrav på annan utbildning som tillträde till utbildningar inom yrkeshögskolan. Det kräver en förändring i 2§§ i 3 kap i förordningen om yrkeshögskolan 2009:130.

I förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning (KY) som är föregångaren till yrkeshögskolan kunde utbildningsanordnare ställa högskoleutbildning som förkunskapskrav om utbildningen avsåg fortbildning. Kompetensutveckling var således en del i KY-uppdraget. Varför den möjligheten togs bort är inte helt klart.

En återgång till dessa regler skulle göra det möjligt för yrkeshögskolan att bidra med utbildningar för personer som har en högskoleutbildning och som vill bygga på med ytterligare kunskaper. Samtidigt kan det skapas en progression inom yrkeshögskolan. Exempelvis kan yrkeshögskoleexamen vara ett särskilt förkunskapskrav för andra utbildningar på nivå 6.