2. Resultat av lärande och inte tidslängd ska styra examina

Saco föreslår att punkt fem i paragraf §13 i kap 2 i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) tas bort. Enligt förordningen om yrkeshögskolan ska en utbildning till yrkeshögskoleexamen minst omfatta ett års heltidsstudier och minst två års heltidsstudier för en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det både begränsar och förlänger omställningen och kompetensutvecklingen för personer som kan tillgodogöra sig delar av utbildningen med tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. En sådan förordningsförändring av examenskraven innebär att utbildningarnas längd inte ska styra nivån på examina. Istället är det kunskapskraven för att nå en examen på respektive nivå som ska styra längden.