3. En riktad ansökningsomgång för nivå 6

Saco föreslår att bedömningen av ansökningar som leder till olika kvalifikationsnivåer differentieras. För utbildningar på båda nivåerna bör grundläggande krav tillämpas men ytterligare krav bör kunna ställas för utbildningar som avser att leda till kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarande nivå 6.

Vilka dessa krav är och hur de ska ställas bör utredas och tas fram av MYH i en modell för bedömning av ansökningar om utbildning till kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Bland annat bör kraven på utbildningsanordnares kompetens ingå i en sådan modell.

Det bör också utredas hur överlappningar mellan yrkeshögskolan och högskolans utbildningar på nivå 6 ska hanteras, samt vilka ytterligare krav som ska ställas på kvalificerade yrkeshögskoleexamen.

Särskilda resurser bör avsättas för utbildningar på denna nivå. Det kan ge anordnare incitament att utveckla sådana utbildningar och bidra till att öka utbudet av utbildningar till kvalificerad yrkeshögskoleexamen. I sin tur stärker det möjligheterna till kompetensutveckling för högskoleutbildade. En annan fördel är att en riktad ansökningsomgång tydliggör relationen mellan nivåer på utbildningar inom yrkeshögskolan och kvalifikationer på andra nivåer.