4. Nivån på utbildningen ska styra kraven på anordnarens kompetens

Saco föreslår att kompetens och förutsättningar att anordna och bedriva en utbildning bör fastställas utifrån kvalifikationsnivån på examen. Myndigheten för yrkeshögskolan bör utreda hur de ska skilja sig åt mellan nivåerna 5 och 6. För att säkerställa lärande av hög kvalitet på respektive nivå måste kompetensen hos undervisande och handledande personal vara hög. Därför bör kompetenskraven tillta med utbildningens nivå. Kraven på kompetens kan även variera inom en nivå. Kanske måste delar av utbildningen bedrivas i samarbete med högskolan. Det måste också kontrolleras att utbildningsanordnaren utövar myndighetsutövning enligt lagen om yrkeshögskolan och förvaltningslagen. Sett till studenternas rättssäkerhet bör detta krav gälla för samtliga utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.