5. Stärk möjligheterna för flexibla upplägg av studierna

Inom yrkeshögskolan finns idag försök med flexibla upplägg och enstaka kurser men det är former som är under utveckling. För personer i behov av kompetensutveckling är kortare intensiva utbildningar att föredra, eftersom de kan vara enklare att kombinera med arbete. Saco ser gärna att det inom ramen för yrkeshögskolan utvecklas och provas olika flexibla upplägg och kortare utbildningar.